در حال حاضر سیاه‌چاله‌ها اسرار‌آمیزترین پدیده در جهان هستی هستند. تصور می‌شود این پدیده بر اثر فروپاشی هسته ستاره‌ها ایجاد می‌شود.

براساس گزارش «ساینس آلرت»، سیاه‌چاله‌ها بسیار متراکم هستند و هیچ چیزی حتی نور نیز نمی‌تواند از افق رویداد (بخش خارجی سیاه‌چاله) آن‌ها عبور کند؛، اما آیا سیاه‌چاله‌ها تنها چاله‌های فضایی هستند؟

متخصصان فیزیک نجومی از سال ۱۹۷۰ بر روی چاله دیگری از فضا به نام «سفیدچاله‌ها» تحقیق کردند. این چاله نقطه مقابل سیاه‌چاله‌ها است. همانطور که می‌دانید سیاه چاله‌ها به دلیل داشتن قدرت گرانشی بالا همه چیز را به درون خود می‌بلعند، اما سفید چاله پدیده‌ای است که هیچ چیزی نمی‌تواند وارد آن شود و تنها موادی با فشار از آن خارج می‌شود.

گفتنی است؛ سفیدچاله‌ها به طور باورنکردنی روشن و فوق‌العاده پرانرژی هستند.وجود سفیدچاله، راه‌حلی ممکن از نظر قانون نسبیت عام است. طبق این قانون، مادامی که یک سیاه‌چاله در نقطه‌ای از جهان وجود دارد، یک سفیدچاله نیز همواره باید در همان حوالی حضور داشته باشد. سفیدچاله‌ها از نظر زمانی برعکس سیاهچاله‌ها هستند.

طبق این گزارش، سفید چاله‌ها بسیاری را به ذوق آورده‌اند و محققان به تحقیق در مورد این پدیده ادامه خواهند داد. برای مثال وجود سیاه چاله‌ها در ابتدا تنها در حد یک نظریه بود که اثبات آن نیز بسیار سخت به نظر می‌رسید، اما ادامه‌ی تحقیقات در مورد آن‌ها به اثبات وجودشان منتهی شد. در حال حاضر هیچ مدرک محکمی برای وجود این چاله‌ها در فضا وجود ندارد، اما ممکن است در فضای وسیع اطراف ما جایی برای سفید چاله‌ها نیز باشد.

منبع:فارس